Vennootschap

Apiform

Apiform Srl

Apiform is de coördinator van het project. In maart 2002 is APIFORM begonnen als een consortium: de Vereniging van Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de regio Umbrië -APMI Umbria Training Agency; haar missie is om de groei, en de economische en culturele ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en burgers (werkenden en werklozen), gevestigd in Umbrië, te steunen via opleiding en uitvoering van arbeidsmarktbeleid.

Als opleidings agentschap is APIFORM geaccrediteerd door de “Regione Umbria” en biedt zij trainingen op maat aan op basis van de werkelijke behoeften en eisen van de deelnemers.

Voorafgaand aan het ontwerp van elke opleiding, identificeert APIFORM de opleidingsbehoeften van potentiële klanten-deelnemers in verhouding tot de vraag naar vaardigheden zoals vereist door de markt, op algemeen en sectoraal niveau, voorts zowel vanuit lokale reservoirs van werkgelegenheid als individuele bedrijven.

www.piccolamediaimpresa.com/it/apiform

E-FAITH
E-FAITH

European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen van Industrieel en Technisch Erfgoed, is een vrijwilligers-platform, dat de contacten en de samenwerking bevorderd tussen vrijwilligers en non-profit vrijwilligersorganisaties in Europa. Het is de plaats waar zij elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en elkaars activiteiten en campagnes ondersteunen.

Sinds de oprichting van de industrieel erfgoed beweging, zijn vrijwilligers en onafhankelijke vrijwilligers-organisaties en verenigingen de zaden en de vruchtbare bodems geweest van waaruit nieuwe en innovatieve ideeën en initiatieven zijn ontstaan rond de waarden, het behoud en het gebruik van ons industrieel en technisch erfgoed. Zonder hun vrijwillige inzet zou het landschap van industrieel en technisch erfgoed minder rijk, minder gevarieerd en minder goed geïnformeerd zijn en zouden veel industriële sites, artefacten en archieven verloren zijn.

www.industrialheritage.eu

DPT

Province of Teruel

De provincie Teruel ligt in het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon. Het beslaat een gebied van 15.000 km2. De regio staat bekend door zijn rijk cultureel erfgoed, zijn toeristische aanbod, de productie van voedsel van hoge kwaliteit en een grote diversiteit aan natuurlijke landschappen.

De deelstaatregering is de instelling die de belangen van de 236 gemeenten behartigt.

www.dpteruel.es

LOGO_KDRIU

Central Transdanubian Regional Innovation Agency

CTRIA ontwikkelt de samenwerking van de regionale innovators en stakeholders binnen het netwerk. Volgens de basisfilosofie, worden de activiteiten van het agentschap voortdurend bepaald in overeenstemming met de richtlijnen van zowel de vraag- als aanbodzijde van innovatie. Door middel van onze binnenlandse en internationale projecten, hebben we onze kennis en kunde uitgebreid uitgebreid en sociaal kapitaal verworven; we bieden toegang tot internationale netwerken voor vernieuwers van de regio en voor kleine en middelgrote ondernemingen.

www.kdriu.hu

5-SENSES

5SENSES

5-Senses Ltd is een KMO opgericht in 2006, die kwaliteitsproducten en diensten levert die zich richten op toerisme, horeca, cultuur en erfgoed in het bijzonder in het Middellandse Zeegebied en de buurlanden. Haar voornaamste doel is behoud, ondersteuning en ontwikkeling van toerisme, horeca, culturele en erfgoed producten, diensten en kennis via lokale, Europese en andere internationale subsidiemogelijkheden; het  bevorderen en stimuleren van bewustzijn en nood om de kennis op deze terreinen te verspreiden; het organiseren van activiteiten die het toerisme, horeca, cultuur en erfgoed in Europees verband bevorderen; het voorzien in de opleidingbehoeften van de sectoren toerisme, horeca, cultuur en erfgoed; het verzorgen van opleidingen voor aanbieders en consumenten over duurzame ontwikkeling in de sectoren toerisme, horeca, cultuur en erfgoed. Het bedrijf werkt ook grensoverschrijdend en internationaal, bevordert de internationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele en creatieve spelers, in het bijzonder kunstenaars.

5-sensesmalta.com

Wireless_galicia

Wireless Galicia

Wireless Galicië is een gecertificeerd op technologie gebaseerde bedrijf, opgericht in 2004. Het is gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologie voor maritieme omgevingen, toerisme en gezondheid.

De belangrijkse activiteiten van het bedrijf betreffen draadloze communicatie en de bijbehorende zakelijke oplossingen. Bij de verschillende ontwikkelingen gaat het om de volgende technologieën: sensibilisering, telemetrie en remote screening in verschillende omgevingen (zee- en kustmilieu, landelijke omgeving, gezondheidszorg, milieu).

Op het gebied van ‘smart’ toerisme en ‘smart’ bestemmingen, heeft WG vele baanbrekende projecten ontwikkeld om zelf routes te sturen, met gebruik making van QR, NFC en heeft het ‘enhanced reality’ technologiën verbeterd om de beleving van de reiziger te verhogen.

www.wirelessgalicia.com

Salva