Het Project

Genius Loci wil het toerisme bevorderen, dat verbonden is met industrieel erfgoed. Het doel is om de eigenheid van de locaties, de “Genius Loci” van betrokken plaatsen te herontdekken.

 

Tegenwoordig vind je binnen het industrieel erfgoed veel projecten die vooral gericht zijn op “routes” en grote (voormalige) industriecomplexen en nauwelijks op klein(ere) ondernemingen in steden en op het platteland. Het project Genius Loci wil daarom bevorderen, dat de toeristische mogelijkheden worden benut van deze “vergeten” markt, verbonden met het industrieel erfgoed van kleine en middelgrote ondernemingen.

Begonnen wordt om voorbeelden binnen drie gemeenschappelijke sectoren binnen de betrokken landen te tonen, waarbij uitgegaan wordt van de de volgende, grensoverschrijdende thema’s :

– Traditionele weverijen en vezelproductie

– Brouwerijen en distilleerderijen

– Steenbakkerijen, aardewerk en keramiek

Een toeristisch product zal verschillende attracties combineren, zoals musea, werkende industrieën en industrieel erfgoedsites. Aan de sites, die in het toeristisch pakket zitten, zal het E-FAITH INDUSTRIANA-label worden toegekend, gecombineerd met een QR code; deze is meertalig en bevat multimediale gegevens en inhoud. De QR code verzekert de bezoekers realtime informatie met betrekking tot de betrokken plaatsen, attracties, musea en diensten in de buurt van de reisroute. Verder zal een specifiek thematisch netwerk worden opgericht, onder de noemer “INDUSTRIANA”, om de waarde van het ontwikkelde grensoverschrijdende toeristische product verder te bevorderen. Bij de keuze van de sites van het netwerk zal bijzondere aandacht worden besteed de activiteiten en locaties, die betrokken waren bij het Europees jaar voor het industrieel en technisch erfgoed 2015. Het project omvat Italië, België, Malta, Hongarije en Spanje. Het project kent een looptijd van 18 maanden.

De hoofddoelen van het project Genius Loci zijn:
  • Itvoerige kennis te vergaren over de ontwikkeling in de toeristische markt, gebaseerd op de waardering van industrieel erfgoed;
  • De toeristische sector specifieke instrumenten en methodologieën aan de hand te doen, om de toeristische stroom naar industrieel erfgoed sites te vergroten;
  • Burgers zelf te laten beslissen beslissen en keuzen te maken inzake hun toeristische ervaringen, hen in staat te stellen nieuwe technologieën te ontdekken en te gebruiken om hun persoonlijke vakantie in andere landen en regio’s te kiezen en te plannen;
  • Een benchmark analyse te realiseren om in Europese landen goede praktijkvoorbeelden te identificeren, die vervolgens kunnen worden overgedragen en gebruikt bij de verdere ontwikkeling van toerismepakketten voor industrieel erfgoed;
  • Het creëren van een interactief webplatform waar gebruikers (zowel potentiële klanten als toeristische sector) toegang hebben en interactief mee kunnen werken, om de mogelijkheden voor industrieel erfgoedtoerisme in Europa te promoten, te gebruiken en te verspreiden.
  • Het creëren van een E-FAITH kwaliteitslabel, verbonden met QR codering, die meerdere talen en multimediale gegevens en inhoud bevat;
  • Het INDUSTRIANA netwerk te realiseren;
  • Het realiseren van netwerkacties en opleidingsactiviteiten om de ontwikkelde methoden en materialen te verspreiden, zodat deze toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door een groot aantal toeristische stakeholders in Europa;
  • Opleidingen te organiseren gericht op openbare publieke regionale autoriteiten, toeristische bedrijven, ondernemingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van regionale marketing en promotie van toerisme;
  • De zichtbaarheid te bevorderen van typische nog levende traditionele nijverheden (“living industries”) van de betrokken landen.